0

บริการด้านความงาม

---------------------------------------------------------------------


นอกจากบริการดูแลเส้นผมแล้ว Dr.Orn Medical Hair Center ยังมีบริการความงามหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาผิวพรรณของคนไข้ที่มีความแตกต่างกันไปแต่ละคน เพื่อผลลัพธ์ที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดบทความ

---------------------------------------------------------------------


ติดต่อคลินิคเพื่อนัดหมายแพทย์ / Doctor's Appointment

ชื่อ / NAME *
นามสกุล / SURNAME *
เบอร์โทรติดต่อ / PHONE *
อีเมล์ / E-MAIL *
บริการที่ต้องการ / SEVICES *
Select a person
วันที่ ที่ต้องการนัดหมาย / DATE *
เวลา ที่ต้องการนัดหมาย / TIME *
สาขาที่ต้องการเข้ารับบริการ / BRANCH *
Select a person

Dr.Orn Medical Hair Center ดูแลทุกปัญหาเส้นผมโดยแพทย์เฉพาะทาง ประสบการณ์กว่า 11 ปี ดารา นักแสดง นักธุรกิจ จำนวนมาก ต่างยืนยันในผลลัพธ์และมั่นใจมากที่สุด

FOLLOW US


      

Copyright   ®  2023