0

นวัตกรรมทางการแพทย์ปัจจุบัน รักษาผมร่วงได้?

2024-02-28 11:16:11

#ปลูกผม #ผมร่วง

ผมร่วงเป็นปัญหาที่พบได้กับทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น กรรมพันธุ์ ฮอร์โมน ปัญหาสุขภาพ การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม การใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผมที่รุนแรง เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมีนวัตกรรมทางการแพทย์หลายวิธี ที่สามารถช่วยรักษาผมร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ยารักษาผมร่วงยอดนิยม


  • ยาทาและรับประทานไมน็อกซิดิล (Minoxidil) ยานี้สามารถช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม 


  • ยารับประทานฟีเนสเตอไรด์ (Finasteride) ยานี้สามารถช่วยยับยั้งการทำงานของฮอร์โมน DHT ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ผมเส้นเล็ก 


  • ยาทาและยารับประทานดูทาสเตอไรด์ (Dutasteride) ยานี้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการทำงานของฮอร์โมน DHT มากกว่ายาฟีเนสเตอไรด์ 


  • กลุ่มวิตามินซิงค์และไบโอติน (Zinc and Biotin) วิตามินเสริมการเติบโตของผม เหมือนเป็นอาหารของเส้นผมการรักษาผมร่วงด้วยเลเซอร์

การรักษาด้วยเลเซอร์เป็นวิธีรักษาผมร่วงที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเลเซอร์จะส่งพลังงานไปยังหนังศีรษะเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมและชะลอการหลุดร่วงของเส้นผม 


  • การรักษาผมร่วงผมบางโดยใช้เลเซอร์พลังงานต่ำ Low-Level Laser Therapy (LLLT) ความยาวคลื่นในช่วง 650-680 นาโนเมตร ให้พลังงาน 1-10 จูลต่อตารางเซนติเมตร เพื่อช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม ลดการอักเสบ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมาเลี้ยงเส้นผม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมหลังการผ่าตัดปลูกผม เพื่อช่วยให้แผลแห้งเร็วขึ้น การปลูกผมรักษาผมร่วง

การปลูกผมเป็นวิธีรักษาผมร่วงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวิธีหนึ่ง โดยแพทย์จะย้ายรากผมจากบริเวณที่มีผมหนาไปยังบริเวณที่มีผมบางหรือศีรษะล้าน การปลูกผมมีหลายวิธี เช่น  • การปลูกผมแบบ FUT (Follicular unit transplantation) แพทย์จะผ่าตัดเอาแผ่นหนังศีรษะที่มีรากผมอยู่ออกมาแล้วนำมาปลูกที่บริเวณที่ต้องการ


  • การปลูกผมแบบ FUE (Follicular unit extraction) แพทย์จะย้ายรากผมทีละรากออกมาแล้วนำมาปลูกที่บริเวณที่ต้องการนวัตกรรมทางการแพทย์อื่น ๆ


นอกจากการรักษาด้วยวิธีข้างต้นแล้ว ยังมีนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ที่กำลังพัฒนาเพื่อใช้ในการรักษาผมร่วง เช่น


  • การใช้เซลล์ต้นกำเนิดและเนื้อเยื่อรากผม (Stem cell therapy or hair follicular tissues) การศึกษาบางชิ้นพบว่าการใช้เซลล์ต้นกำเนิดและเนื้อเยื่อรากผมสามารถช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมได้ ช่วยกระตุ้นรากผมได้ดี


  • การใช้สารช่วยในการเจริญเติบโต (Growth factors) การใช้ growth factors ที่ปลอดภัยตอนนี้ยังเป็นการใช้เลือดของตนเอง สกัดให้ได้เฉพาะ growth factors เพื่อนำมาฉีดใต้หนังศีรษะ วิธีนี้จะเน้นบำรุงพื้นหนังศีรษะ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลดการอักเสบใต้ผิวศีรษะการเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม

วิธีรักษาผมร่วงที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสาเหตุของผมร่วงและความรุนแรงของอาการ รวมถึงความคาดหวังของคนไข้ด้วย โดยแพทย์จะเป็นผู้แนะนำวิธีรักษาที่เหมาะสมให้กับคนไข้
Dr.Orn Medical Hair Center ดูแลทุกปัญหาเส้นผมโดยแพทย์เฉพาะทาง ประสบการณ์กว่า 11 ปี ดารา นักแสดง นักธุรกิจ จำนวนมาก ต่างยืนยันในผลลัพธ์และมั่นใจมากที่สุด

FOLLOW US


      

Copyright   ®  2023